Člani

V Rotary klubu Ljubljana je 49 aktivnih članov in 7 častnih članov. Predsednik kluba v letu 2019/20 je Jurij Ule.

 

Aleksander
Bassin
 
Tomaž
Bole
 
Peter
Breznik
 
Marjan
Cerar
 
Miha
Dobrin
 
Borut
Geršak
 
Anton
Glavan
 
Goce
Gligorov
 
Marko
Golob
 
Anton
Gradišek
 
Janez
Gril
 
Boris
Grosman
 
Jernej F.
Kamenik
 
Andrej
Guček
 
Franc
Hočevar
 
Franc
Jamšek
 
Aleš
Jenčič
 
Tomaž
Klemenc
 
Franc
Košir
 
Božo
Kralj
Karl
Kuzman
 
Andrej
Lazić
 
Ljubo
Marion
 
Franci
Mugerle
 
Mathieu
Delor
 
Anton
Papež
 
Fedor
Pečak
 
Danijel
Petrovič
 
Vladimir
Pezdirc
 
Edo
Pirkmajer
 
Janez Jaka
Pucihar
 
Črtomir
Remec
 
Filip
Remškar
 
Jure
Remškar
 
Janez
Rogelj
 
Adriano
M. Santacesaria
 
Boris
Simončič
 
Mitja
Sonnenwald
 
Blaž
Šterk
 
Martin
Šafar
Zlatko
Šetinc
 
Paul-Toussaint
Stuller
 
Edvard
Škodič
 
Branko
Šutila
 
Jakob
Štunf
 
Jurij F.
Tasič
 
Jurij
Ule
 
Franci
Zavrl
 
Roman
Završek
 
Janko
Zrim
 
Aleš
Žnidarič
 
Jaka
Pucihar
 
Tomo
Čeh
 
Primož
Rojac
 
David
Lukanovič
 
Marko
Podkubovšek
 
Borut
Uršič
 
Aaron
Marko
 
Matej
Gostiša

Častni člani RC Ljubljana

Jani
Bavčer
 
Janez
Pirnat
 
Gerard
Drese
Ray
Bukovec
 
Edvard
Svetlik
Franc
Jamšek
 
Baldomir
Zajc