Zgodovina

V tretjem poskusu je RI na predlog RC Zagreb nalogo ustanavljanja kluba zaupal g. Alfu M. Lorgerju. S pomočjo spretnega tajnika kluba RC Zagreb, inženirja R. Alaupovića, sta v Ljubljani našla navdušence za rotarijstvo, Lorgerju so se namreč pridružili Mirko Polič, direktor ljubljanske opere, Aleksander Knez iz zavarovalništva in odvetnik dr. Viljem Krejči. Ti so nato intenzivno iskali nove privržence, kar pa ni bila lahka naloga. Največja ovira je bilo nastajanje številnih različnih klubov v Ljubljani v tistem obdobju in tedenska obveza sestajanja članov. Kljub temu je četverici v dobrem mesecu do januarja 1931 uspelo v klub privabiti 26 novih članov in s tem izpolniti zakonske pogoje za ustanovitev RC Ljubljana.

Ustanovitev kluba je potekala 11. februarja 1931 na ustanovitvenem občnem zboru. Pristopne izjave so podpisali naslednji ustanovitveni člani:
Angola Anton, steklo in porcelan, Božič dr. Mirko, hranilništvo, Dobrila dr. Mario, borza, Dukič ing. Adolf, stavbeništvo, Golia dr. Adolf, Zveza industrialcev, Horvat ing. Juro, elektrotehnika, Horvat ing. Alojz, gradnja cest in železnic, Kavčič Josip, bombažno tekstilstvo, Kersnik dr. Janko, posojilništvo, Kmet dr. Stanko, lekarništvo, Knez Aleksander, zavarovalništvo, Kobler Franc, mešano blago, Krejči dr. Viljem, civilno pravo, Loeser Ing. Oskar, industrija pločevinastih izdelkov, Lorant Oton, brezalkoholne pijače, Lorger Alfonz, veleprodaja petrolejskih proizvodov, Mohorič Ivan, Zbornica za TOI, Naglas Viktor, pohištvena industrija, Polič Mirko, glasba, Slokar dr. Ivan, bančništvo, Stare ing. Lado, lesna industrija, Sarabon dr. Vinko, geografija, Strca Stanko, tovarna strojev in livarništvo, Trček Franc, profesionalno zadružništvo, Uratnik Filip, delavska zbornica, Žirovnik dr. Janko, kazensko pravo.

Ob ustanovitvi kluba je bila izvoljena tudi uprava in nadzorni odbor, ki so ga sestavljali: Žirovnik Janko, predsednik, Krejči dr. Viljem, podpredsednik in ceremonial, Lorger Alfonz, tajnik, Naglas Viktor, blagajnik, Slokar Ivan, član uprave, Knez Aleksander, član uprave.

Članstvo

Veliki oče Rotary kluba Ljubljana je vsekakor Dr.Viljem Krejči, ki je bil predsednik kluba v letih 1932/33 in 1937/38. Krejči je bil tudi predsednik Rdečega križa z velikim posluhom za pomoč. Številne rotarijce pa je pritegnil s svojim pesniškim talentom, ki ga je uporabljal v pismih in govorih.

Že takrat so bili člani kluba nekateri pomembnejši Slovenci, ki so se zapisali v zgodovino, kot sta slikarja Božidar Jakac in Gojmir Anton Kos, arhitekt Josip Costaperario, univ. prof. dr. Franc Stele in kirurg dr. Božidar Lavrič.

V desetih letih obstoja sta dva člana, Viljem Krejči v letih 1934/35 in Ivan Slokar v letih 1938/39, postala guvernerja Distrikta 77.

Priznanje Paul Harris Fellow

Z rotarijskim priznanjem Paul Harris Fellow Rotary klub nagrajuje svoje najzaslužnejše člane. Prejemnik priznanja je lahko tudi organizacija ali nečlan Rotary kluba, ki ga Rotary klub nominira za priznanje pri dobrodelni mednarodni organizaciji Rotary Foundation.

Prejemniki priznanja Paul Harris Fellow (PHF) so:

Naj rotarijci Leto prejema priznanja Nivo PHF priznanja
Janko Zrim 2017 PHF
Boris Simončič 2015 PHF
Danijel Petrovič 2015 PHF
Miha Dobrin 2014 PHF
Aleš Žnidarič 2013 PHF
Edvard Škodič 2013 PHF
Janez Gril 2013 PHF
Aleksander Čolnik 2012 PHF
Inner Wheel Klub Ljubljana 2012 COA
Rotaract Club Ljubljana 2012 COA
Aljoša Domijan 2011 PHF
Ray Rajko Bukovec 2011 PHF+2
Anton Gradišek 2011 PHF
Igor Grossman 2011 PHF
Franc Hočevar 2011 PHF+1
Aleš Jenčič 2011 PHF
Franc Košir 2011 PHF
Vladimir Pezdirc 2011 PHF
Črtomir Remec 2011 PHF+1
Filip Remškar 2011 PHF
Janez Rogelj 2011 PHF
Jaka Pucihar 2010 PHF+2
Tomaž Bole 2010 PHF+2
Anton Glavan 2010 PHF+3
Franc Jamšek 2010 PHF+1
Boris Grosman 2006 PHF
Anton Papež 2004 PHF
Karl Kuzman 2004 PHF
Ljubo Marion 2004 PHF
Zlatko Šetinc 2004 PHF
Baldomir Zajc 2004 PHF
Jani Bavčer 1997 PHF
Peter Breznik 1997 PHF
Marjan Cerar 1997 PHF
Tomo Knez 1997 PHF
Boris Lukner 1996 PHF
Fedor Pečak 1991 PHF