Kontakt

Grand hotel Union
Miklošičeva 1, Ljubljana
srečanja vsako sredo ob 19.30 uri

Predsednik: Edvard Škodič
Bodoči predsednik:
Podpredsednik: Janez Gril
Tajnik: Mathieu Delor
Izvršni tajnik: Martin Šafar
Zakladnik: Blaž Šterk
Klubski mojster: Anton Glavan