Kontakt

Grand hotel Union
Miklošičeva 1, Ljubljana
srečanja vsako sredo ob 19.30 uri

Predsednik: Jurij Ule
Bodoči predsednik:
Podpredsednik: Blaž Šterk
Tajnik: Mathieu Delor
Izvršni tajnik: David Lukanovič
Zakladnik: Aleš Žnidarič
Klubski mojster: Anton Glavan