Miklavžev koncert

Takrat še ni bilo reklamnih blokov, ti so se pojavili v kasnejših prenosih Miklavževih večerov in prinesli dodatna sredstva. Od teh gre 65 odstotkov za dobrodelne namene, 35 odstotkov pa ostane televiziji.

Vsak Miklavžev večer je imel svojo osrednjo temo. Sprva je šlo za več tem, kasneje le za eno ali dve, saj se je dolžina prireditve krčila in pristala na 70 minutah. Prvo prireditev in tudi nekaj naslednjih je vodil Sandi Čolnik. Od nekdaj so se Miklavževih koncertov udeleževali številni vrhunski instrumentalisti in vokalisti, kot so Irena Grafenauer, Dubravka Tomšič, Marjana Lipovšek, Janez Lotrič, pa celoten korpus televizije, vključno s Simfoničnim orkestrom, Big bandom, vsemi zbori … Gledanost oddaje je visoka, odmev izjemen, tudi kar se tiče zbiranja denarja, saj sredstva prispevajo tako gledalci kot tudi donatorji. Zbrana sredstva pa so namenjena skupinam ali posameznikom, ki potrebujejo pomoč in ki jih odbor Rotary kluba Ljubljana izbere za vsako prireditev posebej.

1. Miklavžev koncert 1993

Leta 1993 je bil predsednik RC Ljubljana Marjan Cerar. Na prvem Miklavževem koncertu pa smo zbrali in podarili 22 000 000 SIT.

Sredstva so bila namenjena telesno, senzorno in intelektualno prizadetim otrokom. Kupili smo jim konja, kombi, več računalnikov, prenosnih telefonov, računalniško opremo za gluhe, knjige, igrače in veliko umetniških del za avkcijo.

2. Miklavžev koncert 1994

Leta 1994 je bil predsednik RC Ljubljana Tomaž Bole, zbrali in podarili pa smo 11 500 000 SIT.

Sredstva so bila namenjena razvoju prizadetih otrok na področju kulture. Za udejstvovanje na področju glasbe smo jim kupili klavir, elektronski sintesajzer, Orffov orkester, ozvočenje in video opremo.

3. Miklavžev koncert 1995

Leta 1995 je RC Ljubljana predsednikoval Fedor Pečak, zbrali in podarili pa smo 11 000 000 SIT.

Sredstva so bila namenjena dograditvi bivalne skupnosti BARCA v Zbiljah. S sredstvi smo pripomogli pri zaključnih delih in nakupu opreme bivalne skupnosti Barca, podarili smo jim tudi edukativne igrače Yomi.

4. Miklavžev koncert 1996

Leta 1996 je bil predsednik RC Ljubljana Baldomir Zajc. Takrat smo zbrali in podarili 10 500 000 SIT.

Sredstva so bila namenjena izgradnji dvigala za invalide v SNG Drama in za izobraževanje rejencev v rejniških družinah v Sloveniji. Podpisana so bila darilna pisma skoraj vseh obstoječih RC v Sloveniji (RC Ljubljana, RC Bled, RC Maribor, RC Rotary – Emona, RC Portorož, RC Slovenj Gradec, RC Novo mesto in RC Ptuj) z obvezo, da vsak klub zbere 1 000 000 SIT za fond za visokošolski študij izbranih kandidatov iz rejniških družin RS. Tako je bilo podeljenih osem štipendij RC Slovenije (skupaj 8 000 000 SIT) rejencem v rejniških družinah za študij na univerzah.

5. Miklavžev koncert 1997

Leta 1997 je RC Ljubljana predsednikoval Jaka Pucihar, zbrali in podarili pa smo 12 038 298 SIT.

Sredstva so bila namenjena otrokom žrtvam nasilja v družini, socialno ogroženim otrokom, otrokom s poškodbo možganov ter duševno prizadetim otrokom Varstvenega zavoda Dolfke Boštjančič, Ig. Sredstva smo darovali za zobozdravstveno opremo za Varstveni zavod Dolfke Boštjančič, za letovanje 120 otrok v Zambratiji in Kranjski Gori. Zasebniki so med Miklavževim koncertom darovali 13 letovanj za družine, knjige, opremo, diagnostične aparate, slikarji in kiparji pa so podarili 8 del za avkcijo na Rotary plesu.

6. Miklavžev koncert 1998

Leta 1998 je RC Ljubljana predsedoval Anton Papež. V tistem letu smo zbrali in podaril 18 500 000 SIT.

Sredstva so bila namenjena za nakup najzahtevnejše programske opreme za Pediatrično kliniko Kliničnega centra, oddelku za zdravljenje raka otrok in otroškemu oddelku inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo otrok po poškodbah v prometnih nesrečah za nakup zahtevnejših igrač, ki imajo terapevtski značaj. Potrebovali so tudi tilt mizo za spreminjanje položaja pacienta.

7. Miklavžev koncert 1999

Leta 1999 je bil predsednik RC Ljubljana Zlatko Šetinc, zbrali in podarili pa smo 6 335 318 SIT.

Sredstva so bila namenjen zavodom za prizadete otroke in zavodom, kjer se zdravijo otroci s poškodbami glave, ter paraplegikom. Podarili smo jih izlet z muzejskim vlakom in pogostitev otrok v restavraciji, letovanje otrok s poškodbami glave ter vzpostavili center za študij na daljavo Inštituta za rehabilitacijo Republike Slovenije.

8. Miklavžev koncert 2000

RC Ljubljana je takrat predsedoval Karl Kuzman, zbrali in podarili smo 9 500 000 SIT.

Sredstva so bila namenjena otrokom s poškodbami možganov, otrokom, ki se ne morejo šolati redno, ustanavljanju bivalnih skupnosti za otroke in odrasle s posebnimi potrebam in pomoč družinam v stiski. Podarili smo jim izlet z muzejskim vlakom za otroke s posebnimi potrebami in pogostitev v restavraciji, otrokom s poškodbami možganov smo omogočili letovanje in hipoterapijo, Mladinskemu domu Nove Jarše pa smo podarili nakup računalniške opreme. Finančna sredstva smo podelili tudi humanitarnemu društvu Sožitje za bivalne skupnosti.

9. Miklavžev koncert 2001

Predsednik RC Ljubljana je bil v letu 2001 Ljubo Marion, zbrali in podarili pa smo 8 500 000 SIT.

Sredstva so bila namenjena otrokom, ki zaradi slabih finančnih zmožnosti ali neurejenih družinskih razmer ne morejo na letovanje. V okviru akcije Pomežik soncu je bilo na letovanju 141 otrok. 250 otrokom s posebnimi potrebami smo omogočili izlet z muzejskim vlakom in pogostitev v restavraciji.

10. Miklavž koncert 2002

Leta 2002 je bil predsednik RC Ljubljana Aljoša Domijan, zbrali in podarili pa smo 9 500 000 SIT.

Sredstva so bila namenjena tradicionalni akciji Izlet z muzejskim vlakom in pogostitev v restavraciji za 210 otrok, letovanju 76 otrok v akciji Pomežik soncu in šolanju psa vodnika za slepe. Pomagali smo tudi družini, ki je bila v hudi finančni stiski.

11. Miklavžev koncert 2003

Leta 2003 je bil predsednik RC Ljubljana Anton Gradišek, zbrali in podarili pa smo 5 600 000 SIT.

Sredstva so bila namenjena letovanju 25 otrok v Zambratiji in Kranjski Gori v okviru akcije Pomežik soncu, izletu 240 otrok s posebnimi potrebami z muzejskim vlakom in pogostitvi v restavraciji McDonald’s. Pomagali smo tudi družinam, ki so bile v hudi finančni stiski. 530 otrok je dobilo žoge, 26 otrok je dobilo letno naročnino na National Geographic, razdelili smo jim natisnjene majice Rotary in priponke Rotary. Oblikovali smo tudi piškotke z motivom Rotary. Darovali smo tudi AGRTF za snemanje filmov na Miklavževem koncertu, Mobitel je omogočil tudi SMS darovanje, pomagal je tudi RC Slovenija, ki je prav tako daroval za Miklavžev koncert.

12. Miklavžev koncert 2004

Leta 2004 je RC Ljubljana predsedoval Janez Rogelj, zbrali in podarili pa smo 8 800 000 SIT.

Sredstva so bila namenjena nakupu opreme za varovano stanovanje za Krizni center za ženske in otroke žrtve nasilja v družini, ter letovanju 65 otrok iz socialno neurejenih družin v okviru akcije Pomežik soncu.

13. Miklavžev koncert 2005

Predsednik RC Ljubljana je bi v letu 2001 Boris Grossman, zbrali in podarili pa smo 6 782 000 SIT.

Sredstva so bila namenjena štipendiranju 4 otrok iz velikih družin, pomoči pri izgradnji vodovoda v vasi Štatenberk pri Trebelnem in letovanju 60 otrok v akciji Pomežik soncu.

14. Miklavžev koncert 2006

Leta 2006 je bil predsednik RC Ljubljana Filip Remškar, zbrali in podarili pa smo 7 980 872 SIT.

Sredstva so bila namenjena nakupu ultrazvočnega aparata za prikazovanje globokih žil za Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo UKC Ljubljana za izboljšanje diagnostičnih postopkov pri zdravljenju kritično bolnih dojenčkov in otrok. Omogočili smo tudi letovanje 36 otrok iz socialno šibkih družin v okviru akcije Pomežik soncu.

15. Miklavžev koncert 2007

Predsednik RC Ljubljana je bil v letu 2007 predsednik Jani Bavčer, zbrali in podarili pa smo 42 200 evrov.

Sredstva so bila namenjena Centru z zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični za nakup Defibrilatorja, infuzijske črpalke z grelcem, parenteralne črpalke, naprsnega senzorja in specialne bolniške postelje za dojenčke ter tudi za izboljšanje bivalnih prostorov za obolele otroke.

16. Miklavžev koncert 2008

Leta 2008 je bil predsednik RC Ljubljana Aleš Jenčič, zbrali in podarili smo 41 521 evrov.

Sredstva so bila namenjena osnovnošolcem iz socialno šibkih družin v Sloveniji za pomoč pri šolanju in plačljivih izven šolskih dejavnostih in Centru za bolezni otrok Šentvid pri Stični za nakup treh specialnih bolniških postelj. Na razpis se je prijavilo 17 slovenskih osnovnih šol in poslalo predloge za 103 otroke, ki so prejeli finančno pomoč.

17. Miklavžev koncert 2009

Leta 2009 je bil predsednik RC Ljubljana Vladimir Pezdirc, zbrali in podarili smo 35 000 evrov.

Sredstva so bila namenjena osnovnošolcem iz socialno šibkih družin v Sloveniji za pomoč pri šolanju in plačljivih izven šolskih dejavnostih ter Centru za bolezni otrok Šentvid pri Stični za nakup medicinske opreme.

18. Miklavžev koncert 2010

Predsednik RC Ljubljana je bil v letu 2010 mag. Črtomir Remec, zbrali in podarili pa smo več kot 55 tisoč evrov.

Sredstva so bila namenjena osnovnošolcem iz socialno šibkih družin, z zbranimi sredstvi pa so udeležbo v šoli v naravi in na šolskih ekskurzijah, nakup šolskih potrebščin ter kritje stroškov kosil lahko omogočili več kot 500 otrokom.

19. Miklavžev koncert 2011

Predsednik RC Ljubljana v letu 2011 je bil Franci Mugerle, zbrali in podarili pa smo preko 52 tisoč evrov.

Sredstva so bila namenjena osnovnošolcem iz socialno šibkih družin. Z zbranimi sredstvi pa smo krili udeležbo v šoli v naravi in na šolskih ekskurzijah, nakup šolskih potrebščin ter kritje stroškov kosil lahko omogočili več kot 400 otrokom.

20. Miklavžev koncert 2012

Predsednik RC Ljubljana je bil v letu 2012 Franci Zavrl, zbrali in podarili pa smo skoraj 60.000 evrov.

Sredstva so bila namenjena osnovnošolcem iz socialno šibkih družin in Centru za sluh in govor Maribor, z zbranimi sredstvi pa so udeležbo v šoli v naravi in na šolskih ekskurzijah, nakup šolskih potrebščin ter kritje stroškov kosil lahko omogočili več kot 500 otrokom.

21. Miklavžev koncert 2013

Predsednik RC Ljubljana je bil v letu 2013 Miha Dobrin, zbrali in podarili pa smo skoraj 29.000 evrov.

Sredstva so bila namenjena osnovnošolcem iz socialno šibkih družin. Z zbranimi sredstvi smo 289 učencem omogočili udeležbo v šoli v naravi in na šolskih ekskurzijah, nakup šolskih potrebščin ter kritje stroškov kosil. Posebno pozornost smo posvetili osnovni šoli za otroke s posebnimi potrebami Ljubo Šercer v Kočevju z donacijo peči za keramiko.

22. Miklavžev koncert 2014

Predsednik RC Ljubljana je bil v letu 2014 Danijel Petrovič, zbrali in podarili pa smo skoraj 36.000 evrov.

Sredstva so bila namenjena osnovnošolcem iz socialno šibkih družin. Z zbranimi sredstvi smo 347 učencem omogočili udeležbo v šoli v naravi in na šolskih ekskurzijah, nakup šolskih potrebščin ter kritje stroškov kosil. Posebno pozornost smo posvetili OŠ s prilagojenim programom Ana Zore v Sevnici, Zavodu za slepo in slabovidno mladino na Viču v Ljubljani in Centru starejših občanov Podsabotin.