Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Poslanstvo Rotaryja je spodbujati in krepiti ideale nudenja pomoči kot temelja dragocenih podvigov. Ideale nudenja pomoči rotarijci krepijo z razvojem poznanstev kot priložnosti za dobrodelne dejavnosti, torej s promocijo visokih etičnih meril v poslu in poklicu, prek nudenja pomoči v osebnem, poslovnem in skupnostnem življenju. Rotarijec sledi idealu pripravljenosti, saj si prizadeva dosegati ta ideal:

  • z osebnim zavzemanjem za dobrodelne aktivnosti,
  • z vzpostavljanjem dialoga in stikov z mladimi v dajanju in prejemanju,
  • s pozitivno naravnanostjo do politike kot služenju družbi,
  • s skrbjo za družino ter s spoštovanjem družinske, poklicne in socialne etike,
  • z zavzemanjem za razumevanje in sporazumevanje tako med ljudmi kot med narodi,
  • s posredovanjem informacij, pridobljenih v zvezi z okoljevarstvenimi vprašanji.

Če izluščimo bistvo ‘ideala pripravljenosti pomagati’, imamo opraviti z brezčasnimi načeli, ki so vodilne misli vsakega poštenega človeka. Za pravilno razumevanje Rotaryja je pomembno, da rotarijci ohranjajo svojo individualnost, brez vsakih zunanjih vplivov, ob upoštevanju verske in miselne svobode ter politične usmeritve. Ravno po tem se Rotary bistveno razlikuje od drugih združenj in zvez.

Vizija

Kot rotarijci po svetu si tudi Rotary klub Ljubljana želi pospeševati mednarodno razumevanje ter dobro voljo in mir. Cilj Rotary organizacije je pomagati v vsakdanjem življenju. Vsako leto želimo pomagati še več ljudem, ki so pomoči potrebni in nagraditi še več nadarjenih in perspektivnih dijakov in študentov in jim tako pomagati na njihovi poti do lepše prihodnosti. Cilj Rotary organizacije je pomagati v vsakdanjem življenju, na področjih, ki so ostala spregledana in zapostavljena.