Unionski Rotar

Prva številka časopisa The National Rotarian je izšla davnega leta 1911. Smatrali so, da je najboljši način za širjenje eseja avtorja Paula P. Harrisa prav časopis, ki bi ga distribuirali med člani mednarodne zveze Rotary International. Vključeni esej z naslovom Rational Rotarianism je po prvih 2.000 izvodih kmalu doživel ponatis v enaki nakladi.

Tudi na naših tleh je v času jugoslovanske ureditve že pred drugo svetovno vojno izhajal časopis Jugoslovenski Rotar, katerega ustanovitelj dr. Milan Stojadinović je leta 1933 dal pobudo za tiskanje mesečnika in tudi postal njegov prvi urednik. Uredništvo je v letih 1934/35, ko je bil guverner distrikta dr. Vilijem Krejči, in 1938/39, ko je bil guverner dr. Ivan Slokar, gostila tudi slovenska prestolnica. Oba guvernerja sta bila namreč člana Rotary kluba Ljubljana.

Z ustanovitvijo samostojnega distrikta obujamo časnikarsko tradicijo z novim glasilom, Unionskim Rotarjem, katerega ime se priklanja stalnici obeh klubskih inavguracij in pomembnih srečanj, hotelu Union, kjer še vedno vsako sredo potekajo srečanja Rotary kluba Ljubljana.