Veliki rotarijski ples

Rotary klub Ljubljana je prvi Veliki rotarijski ples (VRP) organiziral leta 1993. Njegova uspešnost je pripomogla k vsem naslednjim. Gala prireditev vsako leto poteka pod sloganom: Ljubljana pleše, svečano, za zabavo in dobro delo. Namenjena ni le rotarijcem, temveč vsem prijateljem dobre volje in plemenitih namenov. Organizator povabi k sodelovanju tudi priznane slovenske umetnike, ki svoja dela prodajo na licitaciji.

Rotary klub Ljubljana zbrana sredstva nameni za štipendije nadarjenih dijakov in študentov. V dvajsetletnem delovanju kluba so bile štipendije rdeča nit in najpomembnejši del Velikih rotarijskih plesov. Sklad Rotary kluba Ljubljana štipendije podeli vsako leto na Velikem rotarijskem plesu. Z nagrado želimo spodbujati študij in kakovost dela mladih na poti k najvišjim strokovnim znanjem. Razvijati želimo etična in moralna načela, kulturne in ustvarjalne donose v slovenskem in mednarodnem prostoru ter pomagati pri mednarodni znanstveni prepoznavnosti in uveljavitvi mladih strokovnjakov. Rotary klub Ljubljana podpira dijake in študente pri njihovem študiju v Ljubljani ali na priznanih visokošolskih ustanovah v tujini. Za vse štipendije, teh je bilo več kot petdeset, je bilo v 20 letih zbranih okoli 350.000 evrov.

Mladi štipendisti Rotary kluba Ljubljana

Rotary klub Ljubljana vsako leto mladim in nadpovprečno uspešnim ljubljanskim dijakom in študentom podeljuje štipendije ter z zbranimi sredstvi nadarjenim mladim pomaga pri plačilu študijskih šolnin. Mladi štipendisti so ob prejetju štipendije o svojem študiju povedali nekaj besed: