O RC Ljubljana

Kaj je Rotary

Rotarijstvo

Rotary je organizacija svetovno povezanih članov iz različnih poklicev, ki skrbijo za dobrodelne dejavnosti, v svojih poklicih spodbujajo visoka etična merila in pomagajo širiti dobro voljo in mir na svetu. Osnovno vodilo rotarijstva je delovanje za dobrobit drugih ljudi in skupnosti. Rotary je v svetovnem merilu spoštovana dobrodelna organizacija, ki združuje ljudi, ki so moralno trdni, širokosrčni in vzorni, tako v svojem poklicu, kot tudi v javnem in zasebnem življenju. Nosilci rotarijske ideje so posamezni člani Rotary kluba, ki naj bi imeli – poleg osebne integritete – možnost vplivanja na svojem področju. Druženje pod okriljem Rotaryja omogoča različne aktivnosti v korist skupnosti, ki presegajo nacionalne in mednarodne okvirje. Na podlagi Rotaryja naj bi vzpostavljali stike in krepili medsebojno razumevanje različnih poklicev. Rotary lahko ponuja priložnost za boljše poznavanje in razumevanje manj znanih področij.

Vsak Rotarijec se mora pri svojih dejanjih vselej vprašati štiri vprašanja in poznati odgovor nanje – ali je prav, ali je pošteno do vseh vpletenih, ali bo krepilo prijateljstvo in pripravljenost na nesebično delovanje ter ali bo koristilo vsem udeleženim.

Prvi koraki združenja Rotary v Sloveniji

Prvi Rotary klub v Sloveniji je bil ustanovljen 15. novembra 1930 v Mariboru. Že 14. marca 1931 je sledila ustanovitev Rotary kluba Ljubljana, osem let pozneje pa Rotary kluba Kranj. Po drugi svetovni vojni je oblast prepovedala delovanje rotarijskih klubov, ob zlomu socialističnega sistema pa je rotarijsko gibanje znova zaživelo. Kot prvi je 13. oktobra 1990 – tedaj še v Jugoslaviji – ponovno oživel Rotary klub Ljubljana, sledili so mu RC Bled-Podvin, RC Maribor, RC Portorož, RC Ljubljana – Emona in drugi. Rotary klubov je v Sloveniji že 44, od junija 2011 pa so združeni v samostojni Rotary Distrikt 1912. Ustanovitev Distrikta 1912 je bil velik napredek v slovenskem rotarijstvu, za kar so si slovenski Rotary klubi prizadevali več kot dve desetletji. Do tedaj so namreč slovenski klubi spadali pod Rotary Distrikt 1910, ki je združeval avstrijske, hrvaške in bosanske Rotarijce.

Rotary klub Ljubljana

Rotary klub Ljubljana danes šteje 52 članov in 7 častnih članov, predseduje pa mu Janez Gril. Nosilci vseh vodstvenih funkcij, vključno s predsednikom, so izvoljeni za dobo enega leta. Med rotarijci sicer velja načelo enakopravnosti, kar pomeni, da se pred vsemi pomembnimi odločitvami posvetujejo.

Dobrodelne aktivnosti Rotary kluba Ljubljana

Rotary International si je za eno izmed glavnih nalog zastavil boj za izkoreninjenje otroške paralize, Rotary klub Ljubljana pa je v zadnjih nekaj letih izvedel naslednje projekte:

 • tradicionalni Miklavžev večer: V decembru 2011 je RC Ljubljana v sodelovanju z RTV Slovenija organiziral že 19. Miklavžev koncert. Izkupiček, več kot 52 tisoč evrov, ki smo ga zbrali s pomočjo oglaševalcev, donatorjev in televizijskih gledalcev, smo namenili slovenskim osnovnošolcem iz socialno ogroženih družin, in sicer za udeležbo v šoli v naravi in na šolskih ekskurzijah, za kritje stroškov kosil ter za nakup šolskih potrebščin. V preteklih letih je RC Ljubljana s pomočjo Miklavževega koncerta pomagal tudi KC Ljubljana pri nakupu ultrazvočnega aparata za razpoznavo globokih žil pri otrocih, otrokom s poškodbo glave, rejniškim družinam, bivalni skupnosti Barka, domu Jarše, domu Dolfke Boštjančič, Zavodu za invalidno mladino v Kamniku – zlasti za uvajanje hipoterapije, razvojnim oddelkom vrtcev in drugim.
 • Donacija fluorescentnega spektrometra: Rotary klub Ljubljana in francoski Rotary klub Forbach iz Alzacije sta Pediatrični kliniki UKC Ljubljana predala nov fluorescentni spektrometer, za katera sta sredstva zbrala v sodelovanju z Rotary International in slovenskim kulturnim društvom Jadran v Franciji. Novi aparat je nadomestil 30 let staro napravo, ki je vsako leto pomagala najmanj 1500 otrokom in odraslim, omogoča pa kakovostnejše identificiranje bolezni, kot so slabokrvnost, levkemija, hemofilija A in B ter presnovne motnje.
 • Podpora krajem, prizadetim v poplavah 2007: Poleg donacije v obliki finančnih sredstev je Rotary klub Ljubljana podaril tudi nov garderobni kontejner športnemu parku Rovn v Železnikih, ki so ga poplave skoraj v celoti uničile.
 • Pomežik soncu – omogočimo počitnice vsem otrokom: Dolgoletno sodelovanje Zveze prijateljev mladine Slovenije, Rotary kluba Ljubljana in družbe Lek je pobuda zmanjšanja socialne izključenosti otrok in zagotavljanja enakih možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa. Pobuda je bila prvič izvedena leta 1999.
 • Več let je RC Ljubljana podeljeval nagrade najboljšim učiteljem mentorjem.
 • Projekt razminiranja v Bosni in na Hrvaškem: RC Ljubljana je kot eden prvih podprl ta projekt in skupaj z drugimi klubi v distriktu zbral približno 300 tisoč evrov.
 • Izlet za hendikepirane otroke z Muzejskim vlakom
 • Varna hiša: Projekt se je zaključil v letu 2005; z zbranim denarjem je RC Ljubljana opremil Varno hišo.
 • Vodovod: Kraju v okolici Ljubljane so prispevali denar za postavitev vodovoda.
 • Štipendiranje mladih slovenskih upov – Veliki rotarijski ples: Sredstva za mlade slovenske upe RC Ljubljana zbira z Velikim rotarijskim plesom in licitacijo umetniških del v sklopu plesa.
 • Donacija ljubljanskemu Botaničnemu vrtu: Oktobra 2009 je RC Ljubljana doniral 3 tisoč evrov za obnovo 200 let starega rastlinjaka in vzdrževanje vrta.
 • Donacija elektronskih varušk gluhonemim družinam: Februarja 2010 je Rotary klub Ljubljana doniral elektronske varuške gluhonemim družinam. Projekt smo izvedli v sodelovanju z Medobčinskim društvom gluhih in naglušnih Velenje ter ob podpori varuhinje človekovih pravic Slovenije dr. Zdenke Čebašek Travnik.
 • Zbiranje slovenskih knjig za rojake na Madžarskem: Septembra 2010 je RC Ljubljana v letu, ko je bila Ljubljana svetovna prestolnica knjige, zbral prek 400 knjig v Slovenščini in jih namenil knjižnicam porabskih osnovnih šol v Gornjem Seniku in Števanovcih.
 • Pomoč projektu Rotaract kluba
 • Donacija Zvezi prijateljev mladine Slovenije: Maja 2013 je RC Ljubljana doniral 1.250 eurov za TOM telefon.
 • Donacija 2000 eurov Botaničnemu vrtu.

V tem 24-letnem obdobju ponovnega delovanja je Rotary klub Ljubljana za dobrodelne projekte namenil prek 1.600.000 evrov pomoči, kar ne bi bilo mogoče brez podpore Rotary Distrikta 1912 in Rotary klubov iz vse Slovenije.