Razglasitev prejemnika nagradne štipendije Rotary kluba Ljubljana za leto 2019

Cilj vsakoletnih nagradnih štipendij Rotary kluba Ljubljana je negovanje etičnih in moralnih načel ter razvijanje kulturnih in ustvarjalnih odnosov v slovenskem, evropskem in mednarodnem prostoru.

Komisija za izbor prejemnika štipendije je imela težko nalogo. V izboru smo imeli odlične vloge, vsi kandidati dosegajo nadpovprečne ocene študija in druga visoka priznanja in nagrade za svoje dosežke v dodatnih izobraževanjih, strokovnih tekmovanjih in predstavitvah.

Vsak član žirije je samostojno pregledal vloge in izberal tri kandidate v ožji izbor / prvi v izboru prejme deset točk, drugi devet in tretji osem točk /. Vsak član je predstavil svoj izbor treh kandidatov in ocene. Po razpravi in seštevku doseženih tock sta se v ožji izbor uvrstila dva kandidata, prvi kandidat je prejel 37 točk, drugi pa 27 točk.

V naslednjem krogu je komisija, po daljši razpravi soglasno izbrala Davida Sotoška kandidata s 37 točkami in mu namenila 10.000,00 Eur štipendije.

David Sotošek , maturant gimnazije Bežigrad, je zaključil študij prava na Pravni fakulteti, Univerze v Ljubljani . V času študija je bil eden najbolj izstopajočih študentov svoje generacije. Poleg izvrstnih študijskih uspehov je svoje pravno znanje izpopolnjeval v okviru mnogih obštudijskih dejavnostih doma in v tujini in zato prejel več priznanj in nagrad. V študijskem letu 2019 /20 je sprejet na Magisterski študij na prestižni Oxford University. Izobraževal se bo na področju pravne teorije in pravne filozofije, kjer je oxfordska šola vodilna in določa ton razprave na globalni ravni.

Nagrajencu iskreno čestitamo!

Vladimir Pezdirc, predsednik komisije in Edvard Škodič, predsednik Rotary kluba Ljubljana 2018/2019
18. junij, 2019