| RAZPIS ZA NAGRADNO ŠTIPENDIJO ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 |

ROTARY KLUB LJUBLJANA

razpisuje

NAGRADNO ŠTIPENDIJO za šolsko leto 2022 / 2023

za nadpovprečno nadarjene ljubljanske študente.

Z nagradnimi štipendijami želimo spodbujati študij in raziskovalno delo mladih na priznanih visokošolskih  ustanovah doma in v tujini.

Cilj vsakoletnih nagradnih štipendij Rotary kluba Ljubljana je tudi razvijanje kulturnih in prijateljskih odnosov v slovenskem, evropskem in mednarodnem prostoru.

Vabimo vas, da svojo digitalno prijavo, pošljete najkasneje

do 5. MAJA 2022, na e-naslov: vrp@rotary-klub-lj.si

Prejemnik štipendije bo razglašen do konca MAJA 2022 na

spletni strani Rotary kluba Ljubljana.

Svečana podelitev štipendije bo JUNIJA 2022.

David Lukanović

Predsednik Rotary kluba Ljubljana, 2021/2022

in

Komisija za podelitev nagradne štipendije

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

11. marec, 2022