! ROK ZA PRIJAVO JE PODALJŠAN ! ROTARY KLUB LJUBLJANA razpisuje NAGRADNO ŠTIPENDIJO za šolsko leto 2020 / 2021

za nadpovprečno nadarjene ljubljanske dijake in študente

Z nagradnimi štipendijami želimo spodbujati študij in raziskovalno delo mladih na priznanih visokošolskih  ustanovah doma in v tujini.

Cilj vsakoletnih nagradnih štipendij Rotary kluba Ljubljana je tudi razvijanje kulturnih in prijateljskih odnosov v slovenskem, evropskem in mednarodnem prostoru.

! ROK ZA PRIJAVO JE PODALJŠAN !

Vabimo vas, da svojo prijavo, najkasneje do ponedeljka 20. APRILA 2020,

pošljete na naslov

Rotary klub Ljubljana, Komisija za podelitev nagradne štipendije, Grand hotel Union, Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije in razpisne pogoje dobite na spletni strani Rotary kluba Ljubljana.

Prejemnik štipendije bo razglašen do petka 15. MAJA 2020 na spletni strani Rotary kluba Ljubljana.

Svečana podelitev štipendije bo JUNIJA 2020 v Grand Hotelu Union.

Jurij Ule

Predsednik Rotary kluba Ljubljana, 2019/2020

20. januar, 2020