PODELITEV ŠTIPENDIJ ROTARY KLUBA LJUBLJANA ZA NADPOVPREČNO NADARJENE ŠTUDENTE

Veliki rotarijski ples Rotary kluba Ljubljana s svojo dolgoletno tradicijo odpira vrata v svet, saj z zbranimi sredstvi podarjamo štipendije, ki uspešnim študentom pripomorejo k uresničevanju njihovih življenjskih ciljev.

Nadaljevanje študija je lahko ključno za uresničitev sanj in dosego ciljev. Na letošnjem 33. Velikem rotarijskem plesu, ki ga Rotary klub Ljubljana sicer organizira vsako leto, so zbrali 12.000 EUR. Ta sredstva so zdaj namenjena dvema štipendistoma, ki bosta s pomočjo štipendij nadaljevala svojo izobraževalno pot.

Rotary klub Ljubljana že od leta 1989 vztrajno podpira mlade talente z različnih področij in jim s podeljevanjem štipendij omogoča nadaljevanje študija. Na slovesnem dogodku, ki združuje glasbo, ples in dobrodelnost, so bila letos zbrana sredstva v skupni vrednosti 12.000 EUR, ki bodo namenjena dvema perspektivnima študentoma.

V več kot 30 letih svojega delovanja je Rotary klub Ljubljana s podeljevanjem štipendij postavil trdne temelje pri podpori nadobudnim mladim talentom za njihove izjemne dosežke na študijskem področju. Podeljene štipendije predstavljajo nagrado, ki spodbuja visoko kakovostno delo in študij, člani pa želijo podpreti tudi razvoj etičnih in moralnih načel, kulturnih vrednot ter kreativnosti med učenjem in delom. Rotary klub Ljubljana tako ostaja gonilna sila v spodbujanju izobraževanja mladih in ustvarjanju boljše prihodnosti.

Člani Rotary kluba Ljubljana so ponosni na svojo tradicijo podeljevanja štipendij mladim talentom in verjamejo, da je podpora izobraževanju ključna za oblikovanje boljše prihodnosti: “Cilj Rotary organizacije je pomagati v vsakdanjem življenju. Skladno s tem ciljem se trudimo, da bi nadarjenim in perspektivnim dijakom in študentom odprli vrata do lepše prihodnosti,” so povedali. Vsako leto izberejo izjemno talentirane študente, ki prejmejo štipendije za nadaljevanje študija na priznanih ustanovah ter za razvoj njihovih strokovnih znanj.

Poročilo Komisije za izbor štipendije Rotary kluba Ljubljana

Predsednik komisije:    Vladimir Pezdirc

Člani komisije:              Danijel Petrovič

                                      Aleš Jenčič

                                      Aleš Žnidaršič

                                      Jernej F. Kamenik

Kljub relativno majhnemu številu oddanih vlog, smo zopet prejeli odlične vloge, z izrednimi študijskimi ocenami, visokimi priznanji ter nagradami za dosežke pri dodatnih izobraževanjih, strokovnih tekmovanjih in predstavitvah. Celotno oddano gradivo presega 150 strani gradiva.

V predpisanem roku do 15. 4. 2023 je prispelo pet vlog za dodelitev štipendije RC Ljubljana. Vse do roka prispele vloge so vsebovale zahtevane  dokumente in dokazila, ki jih predvideva  pravilnik o dodelitvi štipendij RC Ljubljana.

Na sestanku dne 17. 5. 2023 v GH Union je komisija v drugem krogu ocenjevanja opravila končno redakcijo z utemeljitvijo posameznih ocen in enoglasno odločila, da malo štipendijo prejme :

Larisa Kotnik,

ki zaključuje svoj dodiplomski študij – Flavte na Univerzi Anton Bruckner v Linzu in nadaljuje podiplomski študij na isti ustanovi.

Larisa Kotnik,

Vladimir Pezdirc

Predsednik komisije Professor Emeritus UL     

O nagrajenki:             

Larisa Kotnik je pričela igrati flavto pri še nedopolnjenih sedmih letih na GŠ Nazarje pod mentorstvom prof. Jerneja Marinška in uspešno zaključila 8 let  Srednješolsko izobraževanje je nadaljevala na Gimnaziji Celje – Center in vzporedno izobraževanje na Gimnaziji Velenje, kjer je leta 2020 maturirala z odliko.

Larisa Kotnik

Svoje glasbeno popotovanje sedaj nadaljuje v tujini na Univerzi Antona Brucknerja v Linzu (Avstrija), na koncertnem in pedagoškem študiju vrazredu Prof. Johanne Dömötör, kjer obiskuje tretji letnik.

Med njene najodmevnejše dosežke sodijo:

– mednarodno tekmovanje London Young Musician, Velika Britanija, december 2021, kjer je prejela platinasto nagrado in 1. mesto v svoji kategoriji ter 2. mesto med vsemi kategorijami; v finalu tega mednarodnega tekmovanja v aprilu 2022 pa sem zmagala in prejela naziv »Flavtist leta 2022« ter nagrado občinstva;

– mednarodno tekmovanje World Classical Music Awards 2021, Velika Britanija, kjer je osvojila zlato plaketo;

– mednarodno tekmovanje Giovanni Talenti, Gorica – Italija 2018, kjer  je osvojila I. nagrado;

– mednarodno tekmovanje Giovani musicisti za nagrado Antonio Salieri, Legnago – Italija, v letu 2016, kjer je osvojila I. nagrado in postala absolutna zmagovalka med pihali v svoji kategoriji s 100 točkami, ter posebni nagradi »Magnani Young« in »Virtuosite« za najboljšega virtuoza med vsemi kategorijami.

Larisa Kotnik je članica različnih komornih zasedb, simfoničnega in pihalnega orkestra Univerze Antona Brucknerja, članica Bläserakademie (Wind Academy) Univerze Antona Brucknerja in članica Godbe Zgornjesavinjske doline.

V imenu Rotary kluba Ljubljana Larisi Kotnik čestitamo in ji želimo še veliko uspehov.

28. junij, 2023