ROTARY KLUB LJUBLJANA razpisuje NAGRADNO ŠTIPENDIJO za šolsko leto 2023 / 2024

za nadpovprečno nadarjene ljubljanske študente

Z nagradnimi štipendijami želimo spodbujati študij in raziskovalno delo mladih na priznanih visokošolskih  ustanovah doma in v tujini.

Cilj vsakoletnih nagradnih štipendij Rotary kluba Ljubljana je tudi razvijanje kulturnih in prijateljskih odnosov v slovenskem, evropskem in mednarodnem prostoru.

Svojo digitalno prijavo 

pošljite najkasneje do 15. APRILA 2023, na e-naslov:

vrp@rotary-klub-lj.si

Dodatne informacije in razpisne pogoje dobite na

spletni strani Rotary kluba Ljubljana.

Prejemnik štipendije bo razglašen do konca MAJA 2023

Svečana podelitev štipendije bo JUNIJA 2023.

Janez Gril

predsednik Rotary kluba Ljubljana, 2022/2023

in

Komisija za podelitev nagradne štipendije

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

1. marec, 2023