PODELITEV ŠTIPENDIJ – VELIKI ROTARIJSKI PLES 2022

Na razpis za štipendiranje smo prejeli 4 odlične prijave in z vašo pomočjo smo lahko tudi letos podprli najboljše med najboljšimi.

Z denarjem, ki ste ga donirali, smo tudi letos podprli najodličnejše med odličnimi.

Odlični mladi so željni znanja in napredka in pomembno je, da jih v njihovem iskanju odličnosti podpremo. Podpora ne pomeni samo finančne pomoči, za mlade pomeni tudi to, da vanje in v njihovo pot verjamemo. Taka spodbuda po naših izkušnjah pomeni vsaj toliko, kot denarna štipendija.

Prispele vloge so vsebovale vse zahtevane dokumente in dokazila, ki jih predvideva pravilnik o dodelitvi štipendij RC Ljubljana, njihove vloge so obsegale preko 140 strani gradiva. Kandidati imajo izredne študijske ocene in druga visoka priznanja ter nagrade, za dosežke v dodatnih izobraževanjih, strokovnih tekmovanjih in predstavitvah.

Veseli nas, da ste del naše zgodbe.

Nagrado v višini 10.000,00 Eur prejme kandidatka Manja Pančur za študij na Universitat fur Music und darstellende Kunst, Wien, Avstrija

Prejemnica štipendije Manja Pančur s predsednikom Rotary kluba Ljubljana Davidom Lukanovićem in Vladimirjem Pezdircem, nekdanjim predsednikom Rotary kluba Ljubljana

Manja je s sedmimi leti pričela igrati prečno flavto na glasbeni šoli Nazarje pri prof.
Jerneju Marinšku. Po končani osnovni šoli je izobraževanje nadaljevala na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani pri prof. Mileni Lipovšek. Po uspešno opravljeni maturi je opravila sprejemni izpit za redni študij koncertne smeri flavta na univerzi za upodabljajočo umetnost na Dunaju, kjer z odličnimi rezultati zaključuje diplomski študij pri prof. Wally Hase. V jeseni bo študij nadaljevala magistrskem programu.
V teku dosedanjega izobraževanja je Manja prejela veliko število mednarodnih nagrad in priznanj, ter se dodatno izobraževala pri svetovno znanih profesorjih kot so
Carlo Jans, Julien Beaudiment, Mario Caroli, Alberto Almarza, Jihoon Shin in drugi.

Nagrado v višini 4.000,00 Eur prejme kandidat Matevž Matjašec za študij na King’s College London, UK

Matevž Matjašec, ki se je oglasil prek spleta, in Vladimir Pezdirc, nekdanji predsednik Rotary kluba Ljubljana.

Kot dijak gimnazije Šentvid se je udeleževal številnih dodatnih izobraževanj in seminarjev doma in v tujini na področju fizike in drugih naravoslovnih znanosti.
Uspešno opravljena polenta šola na Univerzi Cambridge leta 2017, ga je vzpodbudila, da se je po uspešno opravljeni maturi prijavil in bil sprejet na dodiplomski študij fizike na King’s College v Londonu. Prvi in drugi letnik študija je zaključil z najvišjo oceno 10, in se uvrstil med 5% najboljših študentov generacije. Študij bo letos nadaljeval na magistrskem programu / umetna inteligenca / Univerze Cambridge. Od leta 2021 uspešno sodeluje z raziskovalnim delom na Inštitutu Jožefa Štefana.

Komisija za izbor Rotary štipendije 2022

Predsednik komisije: Vladimir Pezdirc
Člani komisije: Danijel Petrovič
Aleš Jenčič
Aleš Žnidaršič
Jernej F. Kamenik

Ljubljana 10. 6. 2022

1. julij, 2022