ROTARY KLUB LJUBLJANA IMA NOVEGA PREDSEDNIKA – PREDSEDNIK ZA LETO 2022/23 JE JANEZ GRIL

ROTARY KLUB LJUBLJANA IMA NOVEGA PREDSEDNIKA – PREDSEDNIK ZA LETO 2022/23 JE JANEZ GRIL

Na slavnostnem srečanju kluba, to je bilo 2044. srečanje (od leta 1931), 1547. srečanje od ponovne ustanovitve (od leta 1990) 15. 6. 2022, ob 19. uri, v Vrtni dvorani hotela Union je na P R I M O P R E D A J I predsedniške verige in s tem predaje dolžnosti novemu predsedniku, predsedništvo kluba je za leto za 2022/23 prevzel Janez Gril.

Predsednik kluba 2022/23 Janez Gril

Poslanica novega predsednika kluba Janeza Grila:

Dragi prijatelji Rotary kluba Ljubljana, spoštovani gostje iz drugih prijateljskih klubov, gospe in gospodje, lepo pozdravljeni! Vesel sem, da smo se nocoj zbrali v tako lepem številu. Hvala vam!
Dragi prijatelji, veste, da sem se dolgo upiral prošnji, naj prevzamem vodenje kluba. Imam veliko let in moči mi pešajo. A stara modrost pravi, da prijateljev ne smeš pustiti na cedilu. Zato sem pristal, še posebej, ker ste mi zagotovili, da mi boste pomagali. Službo predsednika sprejemam z veseljem in vam zagotavljam, da se bom potrudil po svojih najboljših močeh.
Moja prva skrb bo, da bomo v klubu nadaljevali z delom, ki smo ga opravljali že doslej, in če bo mogoče, še izboljšali. Mislim na dobrodelne projekte, ki so v ponos našemu klubu: Miklavžev večer, veliki rotarijski ples, sodelovanje pri Handicapu, Jakčeve delavnice, Srečni evro, povezovanje z prijateljskimi klubi iz tujine, sodelovanje z našimi klubi v distriktu in sodelovanje z drugimi dobrodelnimi organizacijami. Isto velja za predavanja.
Izkušnje, ki sem se jih nabral pri svojem poklicnem delu, potrjujejo, da se človek ne more trajno angažirati navzven in za druge, če pri tem ne skrbi tudi zase in za svojo človeško, strokovno in duhovno rast. Ljudje potrebujemo zglede in podporo. Če želimo biti dobri rotarijci, se moramo opreti na rotarijstvo, ki od svojih članov zahteva, da se odlikujejo v zasebnem in javnem življenju v korist širše skupnosti. Rotary je to, kar iz njega naredimo njegovi člani in članice. Moja skrb bo, da se bomo o idealih in ciljih rotarijstva pogovarjali na klubskih večerih, si izmenjali izkušnje, sodelovali in se spodbujali. Prvi predpogoj je, da redno hodimo na srečanja! »S praznimi sedeži se ne moremo pogovarjati«, je zapisano v rotarijskih priporočilih. Članom, ki ne morejo priti na srečanja, bom priporočal sodelovanje na daljavo.
Živimo v kompleksnem svetu, v katerem je marsikaj postavljeno na glavo ali pod vprašaj, tudi naše življenjske usmeritve in odločitve. Rotary nam daje vodila, ki nam pomagajo ohranjati in utrjevati naše življenjske poti. Je res, kar vidimo in slišimo? Je pošteno do vseh, kar nameravamo storiti? Bo vzbudilo prijateljstvo in dobro voljo pri ljudeh? Bo koristilo vsem udeležencem? V naglici, v kateri živimo, pogosto ne najdemo časa, da bi mislili na takšna vprašanja. Ena od težav je tudi v tem, da druge premalo poslušamo in preveč govorimo, največkrat drug mimo drugega. Prijateljstvo ni sad strategij in programov, ampak nastane v medsebojnem poslušanju in sodelovanju. Na te smernice naših odnosov bom pogosto opozarjal.
Razmislek o sebi, našem klubu in našem delu je potreben predvsem zato, da ugotovimo kje smo, kakšni smo, kako bi postali še boljši in da bi še bolje delali. Bog daj srečo, so rekli naši predniki, ko so se lotili novega dela. Naj jo da tudi nam v novem rotarijskem letu!

Člani RC Ljubljana s predsednikom Janezom Grilom
1. julij, 2022