ROTARY KLUB LJUBLJANA razpisuje NAGRADNO ŠTIPENDIJO ZA MLADE za šolsko leto 2024 / 2025 za nadpovprečno nadarjene študente

Z nagradnimi štipendijami želimo spodbujati študij in raziskovalno delo mladih na priznanih visokošolskih ustanovah doma in v tujini.

Cilj vsakoletnih nagradnih štipendij Rotary kluba Ljubljana je tudi razvijanje kulturnih in prijateljskih odnosov v slovenskem, evropskem in mednarodnem prostoru.

Svojo digitalno prijavo
pošljite najkasneje do 25. APRILA 2024, na e-naslov:
vrp@rotary-klub-lj.si

Dodatne informacije in razpisne pogoje dobite na
spletni strani Rotary kluba Ljubljana.

Prejemnik štipendije bo razglašen do konca MAJA 2024.

Svečana podelitev štipendije bo JUNIJA 2024.

Blaž Šterk
predsednik Rotary kluba Ljubljana, 2023/2024
in
Komisija za podelitev nagradne štipendije

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

23. marec, 2024